top of page
iStock-1187040964.jpg

VELKOMMEN TIL ÆLDRELÆGEN

MIKKEL W. IBSEN

SPECIALLÆGE I GERIATRI - ÆLDRESYGDOMME

SPECIALLÆGE I GERIATRI MIKKEL W. IBSEN

Speciallæge i geriatri - ældresygdomme - Mikkel W. Ibsen tilbyder en grundig og personlig gennemgang og behandling af ældre patienters helbredsproblemer.


Du vil møde en læge med specialistviden om ældre patienters symptomer, sygdomme og behandling. En speciallæge i geriatri har en bred viden indenfor alle medicinske specialer og har fokus på patienten som helhed.


Hos ældrelægen møder du altid den samme speciallæge til hver konsultation, så du får et trygt forløb med en læge, som lærer dig og din sygehistorie indgående at kende. Konsultationerne har en varighed som gør det muligt at lave en grundig vurdering og behandlingsplan.

Typiske helbredsproblemer for vores patienter

 • Faldtendens

 • Svimmelhed

 • Dårlig gangfunktion

 • Aftagende evne til at klare daglige gøremål (funktionstab)

 • Forvirring og glemsomhed

 • Træthed og nedtrykthed

 • Bekymring for overmedicinering og medicinbivirkninger

 • Tilknyttet mange specialeambulatorier

 • Behov for hjælp i hjemmet

 • Manglende overblik over egen helbredstilstand og medicin

 • Behov for en tovholder i et komplekst sygdomsforløb med specialviden om den skrøbelige ældre patients behov

 • Gentagne indlæggelser

 • Gentagne infektioner

M - 0181-1.jpg

Praktisk information

Speciallæge i Geriatri

Mikkel W. Ibsen

Lupinvej 31

3550 Slangerup

Telefon: 6064 1313

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

Lukket

Lukket

PATIENTEN

Den geriatriske patient er typisk en ældre patient som fejler flere ting, får mange lægemidler og har brug for hjælp til daglige gøremål.

PÅRØRENDE

Den ældre patients pårørende spiller ofte en vigtig rolle som støtte for den ældre og er en vigtig del af udredningen

GERIATRI

Geriatri kaldes også ældre-sygdomme og er det medicinske speciale som tager sig af ældre skrøbelige patienter

iStock-1307432596.jpg

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

Lukket

Lukket

bottom of page