top of page

HVAD TILBYDER VI?

Hos Ældrelægen møder du speciallæge i geriatri Mikkel W. Ibsen som har erfaring fra flere af landets geriatriske og medicinske afdelinger bl.a. Afdeling for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

 

I vil møde en læge som på forhånd har sat sig grundigt ind i sygehistorien og dannet sig overblik over medicinlisten. Dette sker naturligvis med jeres samtykke.

 

Til konsultationen er der god tid til at gennemgå de helbredsproblemer som har højest prioritet og der tages altid udgangspunkt i de helbredsproblemer som patienten og de pårørende oplever som de mest væsentlige. Den indledende konsultation varer som regel 1 time og 20 min.

 

Udredningen har ofte flere formål

Er der sygdom som kan behandles vil vi identificere det og opstarte behandling. Er der symptomer fra en allerede kendt sygdom eller en sygdom som ikke ønskes nærmere udredt, vil fokus også være på optimal symptomlindring. Medicinlisten gennemgåes altid grundigt for at sikre at patienten ikke oplever unødige medicinbivirkninger. Derudover vil en grundig og personlig udredning give forklaringer og overblik for patient og pårørende og forhåbentlig mindske bekymring og uklarheder.

 

I de fleste tilfælde vil man få det bedste udbytte ved en længere første konsultation og derefter kortere opfølgende konsultationer, alt efter behov.

 

Inddragelse af de pårørende

Hos ÆldreLægen lægger vi stor vægt på at inddrage de pårørende i konsultationerne, da disse ofte har en vigtig rolle og kan bidrage med vigtig information. Det er en fordel for den ældre patient at de pårørende er godt informeret om og klædt på til at kunne støtte på bedst mulig vis.

  

Konsultationerne foregår i klinikken eller efter særlig aftale i den ældres eget hjem.

 

Priser og tilskud

Ældrelægen er en privat speciallægepraksis uden tilskud fra den offentlige sygesikring.

Du kan se vores priser her: Se priser

SAMARBEJDSPARTNERE

Vi er stolte af at være lægelig samarbejdspartner for disse private udbydere.

FLYING NURSES

​Flying Nurses tilbyder privat sygepleje-services til ældre og syge i eget hjem.

Flying Nurses lægger stor vægt på menneskelige og nære værdier og efterstræber at give og yde hver enkelt klient stor respekt og den allerbedste omsorg, pleje og tryghed.

Nogle eksempler på ydelser:

  • Hjælp, støtte og pleje ved kronisk og længerevarende sygdom 

  • Pleje efter hospitalsophold

  • Ledsager ved læge- og hospitalsophold

  • En kærlig og omsorgsfuld person som lytter, når det hele er lidt svært

  • Deltager på udlandsrejser

  • Tryghedsbesøg eller tryghedsopkald               

  • Måske har du nogle helt andre ønsker eller behov?

Hos os er diskretion en æressag

                     www.flyingnurses.dk                                     Tlf: 73707005                                       mail: info@flyingnurses.dk   

 

KEASCARE

KeasCare tilbyder privat syge- og ældrepleje hvor tryghed, kvalitet, kontinuitet og tid er i højsæde. Det kan være i situationer hvor der er brug for lidt mere hjælp og omsorg end det offentlige tilbyder i hjemmet eller på plejehjem. Eller det kan være i terminale faser hvor der er brug for maksimal tryghed og ro, og samme professionelle behandling som på et hospice. I møder altid den samme erfarne sygeplejerske, der følger jer og jeres familie igennem en svær periode af livet.

ALLERØD SENIOR SERVICE

Aflastning for pårørende

Hos Allerød Senior Service kan ældre eller deres pårørende bestille en fast besøgsven, der mod timebetaling besøger den ældre på faste ugedage. Denne private service tilbydes ældre i Nordsjælland, som bor i eget hjem eller på et plejecenter. Formålet med en professionel besøgsven er bl.a. at give den ældre en ekstra ”pårørende”, der har tid til socialt samvær og kan give en hånd med dagligdagens praktiske udfordringer. Mange af kunderne hos Allerød Senior Service har en demensdiagnose eller andre helbredsproblemer, som betyder at besøg fra pårørende, eller en anden nærværende omsorgsperson, er ekstra afgørende for den ældres trivsel.

 

Du kan læse mere om besøgsven-service på www.allerod.dk/besogsven.

 

KeasCare_logo_CoralRed (2).png
iStock-522554892.jpg

Ring for tidsbestilling

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

Lukket

Lukket

bottom of page