top of page

INTRODUKTION

Den geriatriske patient fejler typisk flere ting på samme tid. Nogle tilstande er kroniske og andre er akutte. Ofte får vedkommende meget forskellig medicin og kan ikke længere klare de dagligdags gøremål på egen hånd. En speciallæge i geriatri er specialist i at danne sig overblik over alt dette og i samråd med patienten og dennes pårørende lave en videre behandlingsplan som i høj grad tager udgangspunkt i det som patienten og de pårørende oplever som de største helbredsproblemer. Hvor en hjertelæge, lungelæge eller nyrelæge er specialiserede i det pågældende organ, er en geriatrisk læge specialiseret i at have fokus på den ældre patient som helhed og at se det samlede billede af patienten.

MEDICIN

Mange ældre patienter får meget medicin. Det ses ofte at geriatriske patienter tager over 15 forskellige præparater dagligt. Ofte gives disse for flere forskellige sygdomme og er opstartet over en længere årrække. For flere er antallet af lægemidler en bekymring for både patienten og de pårørende og det kan være en stor belastning at indtage så mange lægemidler dagligt.

Når man bliver ældre stiger risikoen for medicinbivirkninger og blandt ældre over 65 år skyldes 10% af alle sygehusindlæggelser uhensigtsmæssig medicinering.

Ved en geriatrisk konsultation hos os følger altid en grundig gennemgang af hele medicinlisten med stillingtagen til hvert enkelt lægemiddel; Hvorfor gives dette præparat? Er der fortsat behov for præparatet? Bør det ændres til et andet præparat? Bør dosis mindskes? Bør dosis øges? Mangler der noget på medicinlisten?

Efter at have foretaget ændringer i medicineringen er det vigtigt at følge op på effekt og bivirkninger.

Læs mere her

TRÆTHED OG NEDTRYKTHED

Træthed og manglende energi er en hyppig klage hos ældre. På den ene side findes den naturlige aldring som gør at man ikke har de samme kræfter og den samme energi som da man var ung. På den anden side kan den manglende energi skyldes sygdom eller bivirkninger til medicin.

 

En speciallæge i geriatri har erfaring i udredning af dette og målet er at afklare om der findes sygdom som kan behandles eller medicinering som kan ændres for at tilstanden bedres.

FALD, SVIMMELHED OG USIKKER GANG

For at holde balancen bruger vi både musklerne, nerverne, kredsløbet, hjernen, synet og det indre øre. Har man problemer med svimmelhed eller fald er der behov for en grundig gennemgang for at lokalisere hvor balancen fejler.

Nogle tilstande kan bedres og andre er kroniske og blivende. Hos ældre er der ofte ikke én men en række årsager som alle bidrager til problemet. For at mindske risikoen for fald er det vigtigt at tænke bredt: Gives den optimale medicinske behandling? Bruges ganghjælpemiddel såsom stok eller rollator? Er der behov for træning af styrke og balance ved en fysioterapeut? Bruges briller med korrekt styrke? Er hjemmet fri for forhindringer på gulvet og med tilstrækkelig belysning?

FUNKTIONSTAB

Kombinationen af aldring, kronisk sygdom og akut sygdom kan føre til at den ældre gradvist eller over kort tid bliver ude af stand til at klare de daglige gøremål selv. I nogle tilfælde er dette måden som sygdomme viser sig på hos ældre eller det kan skyldes medicinbivirkninger. Ofte er der hos ældre tale om en kombination af flere årsager sammen med aldringen.

En speciallæge i geriatri kan afklare hvilke tilstande eller sygdomme som bidrager til funktionstabet og lægge en plan for udredning og behandling af de udløsende årsager.

FORVIRRING OG GLEMSOMHED

Med alderen kan man godt opleve en vis svækkelse af hukommelsen og koncentrationen. Er man selv eller ens pårørende bekymrede over symptomerne, er det vigtigt at blive grundigt undersøgt af en læge. Hos ældre kan sygdomme, mangeltilstande, depression og medicinbivirkninger vise sig ved forvirring og glemsomhed, uden at der er tale om demens.

 

Det er vigtigt at kunne skelne mellem den naturlige aldring, forvirring udløst af sygdom eller depression, og demens for at den ældre kan få den rette hjælp og evt. behandling.

Læs mere her

GENTAGNE INDLÆGGELSER OG GENTAGNE INFEKTIONER

Nogle ældre bliver meget svækkede og oplever gentagne indlæggelser og/eller gentagne infektioner. I det tilfælde kan det være en fordel at blive vurderet af en helhedsorienteret speciallæge i geriatri.

 

Denne kan vurdere hvilke muligheder der er for at bryde det uhensigtsmæssige mønster og tiltagende svækkelse. Sammen lægges en plan for at styrke den ældres almene tilstand og modstandskraft mod sygdom.

MANGE SYGDOMME, MEGET MEDICIN, MANGE AMBULATORIER

Nogle ældre vil opleve at have mange kroniske sygdomme, gå til kontrol i mange forskellige ambulatorier og tage meget medicin. Det kan være svært at bevare overblikket, både som patient og som pårørende. En speciallæge i geriatri kan hjælpe med at danne overblikket og gennemgå medicinlisten med fokus på patientens overordnede trivsel og ønsker.

iStock-670723130.jpg

Ring for tidsbestilling

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

Lukket

Lukket

bottom of page