top of page

Giver din medicin bivirkninger?

Ældre er i større risiko for bivirkninger

Mange ældre får medicin dagligt, og nogle får mange præparater hver dag. Jo ældre man bliver, jo større er sandsynligheden for at der tilstøder en noget som kræver medicinsk behandling. Til sidst kan medicinlisten ende med at blive lang.

Det er vigtigt at huske på, at ældre er i væsentligt større risiko for bivirkninger til medicin end yngre voksne er. Derfor bør den samlede medicinliste blive gennemgået regelmæssigt for at sikre, at der ikke gives unødvendig medicin, eller medicin som gør mere skade end gavn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal man være opmærksom på?

Noget af det mest brugte medicin er også det, som vi ofte ser give bivirkninger.

Medicin for blodtrykket kan ende med at sænke blodtrykket for meget og resultere i, at man bliver svimmel, når man rejser sig op. I værste fald kan det ende med, at man besvimer og falder.

Oplever du symptomer som træthed, forvirring, svimmelhed eller at du falder, er det særligt vigtigt at få set din medicin igennem, da det er hyppige bivirkninger til medicin blandt ældre.

Medicin som påvirker hjernen, såsom morfin eller medicin mod depression, angst og demens, kan ofte give den slags bivirkninger hos ældre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan foregår en medicingennemgang?

Først og fremmest skal det siges at en medicingennemgang er individuel og tager udgangspunkt i, hvad den enkelte patient har med i bagagen af sygdomme og tilstande, og hvilke symptomer man oplever til daglig.

Lægen sætter sig derfor først grundigt ind i patientens sygehistorie og aktuelle klager og ønsker.

Derefter gennemgås medicinlisten præparat for præparat med disse ting for øje. For hvert præparat vurderes det, om der er en god grund til fortsat at tage denne medicin, om det er den rigtige slags medicin, for den lidelse som skal behandles, og om dosis er den korrekte.

Det munder ud i et større eller mindre antal ændringer af medicinen.

Den næste del af processen er lige så vigtig som selve medicingennemgangen: Opfølgningen. Når der ændres på medicin, bør der altid følges op de kommende uger og måneder. Blev trætheden / svimmelheden / forvirringen bedre efter medicinændringerne, som vi forventede? Viste nogle af medicinændringerne at der rent faktisk var behov for den medicin, der blev givet til at starte med?

Gennemgang og ændring af medicin hos ældre er en proces med behov for ekspertise indenfor området.

Jeg har været hos ældrelægen, Mikkel Ibsen et par gange, og følt mig godt behandlet. Han er imødekommende og omhyggelig og giver sig den fornødne tid til patienten. Mikkel har sat sig ind i og forstået mine problemer. Et besøg hos Mikkel Ibsen kan varmt anbefales.

- Patient

"

Det var en stor lettelse at få diagnosticeret min mor af Mikkel, der er virkelig kompetent og har specifik fokus på de forhold, der kan følge med det at blive ældre. 

Som pårørende kan det være svært at forstå en ændret personlighed hos en forælder, og hverdagen bliver så meget nemmere for alle med en kompetent og omsorgsfuld udredning."

- Datter til patient

"

"

Kan varmt anbefale ældrelægen. Virker yderst kompetent og empatisk. Han sætter sig grundigt ind i problemet, og ikke mindst lytter på hvad man siger.

- Patient

Comforting Hands

Ring for tidsbestilling

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

Lukket

Lukket

bottom of page